שלמה חזו - המרכז לחדשנות פיננסית

איתור כספים החזר כספים איתור זכויות נכסים הון ,כספים ללא דורש בתחומי ביטוח , פנסיה , גמל , בנקים

איתור כספים,  החזר כספים , איתור זכויות, 

נכסים הון ,כספים ללא דורש ,  בתחומי ביטוח , פנסיה , גמל , בנקים.           

 

     צלצלו ללא התחייבות !


עקב שינויים אישיים בחיים  מעבר כתובת  , גירושין  ,


פיטורים  אבדו מסמכי  פוליסות   קופות גמל   קרנות השתלמות 


חסכונות , נוצר נתק בין המבוטח לבין חברות הביטוח או קרנות


הפנסיה בתי השקעות  בנקים !

 כמו כן בשנים האחרונות  עלה שיעור הגירושין   בישראל, 

מצב   כלכלי משתנה היו  מי שפוטרו   מעבודתם ,  או  עברו תהליך 

  פרישה מעבודה , עכב כך רבים   עברו  דירות והותירו אחריהם

מסמכים רבים כספים רבים ללא דורש נותרו בגופים הללו .


עקב שינויים אישיים בחיים  מעבר כתובת  , גירושין  ,  פיטורים  אבדו מסמכי  פוליסות   קופות גמל   קרנות השתלמות  חסכונות , נוצר נתק בין המבוטח לבין חברות הביטוח או קרנות הפנסיה בתי השקעות  בנקים ?עכשיו הבנת  שכנראה נעלם לך כסף שלא ידעת עליו  .

הופקדו עבורך כספים לביטוח חיים / קרן פנסיה / קופות גמל פוטרת מעבודה  , התגרשת  , עברת   כתובת , נסעת לחו"ל וחזרת כעבור שנים ואינך זוכר מה עלה בגורל הכסף   שלך  ?

נבצע לך איתור כספים  ו החזר כספים  באופן מהיר שיעזרו

לך בחיים !

הקשר עם סוכן הביטוח שלך  או חברת הביטוח נותק , או  שאת עומדת להיפרד  מבעלך ולהתגרש  ואינך יודע כיצד לאתר כספים השייכים לך ? או כספים ששייכים לשניכם   ואת חושדת שהעלים אותם  ? או  שאתה עומד להתגרש מאישתך וחושב   שהעלימה מימך כספים  או שיש לה מאהב  שנתן   לה כספים ואינך יכול לאתרם ? נבצע לך איתור כספים  ו החזר כספים  באופן מהיר , שיעזרו לך בחיים !

מצאת ניירות ומסמכים שמעידים  על אפשרות , שכספים הופקדו עבורך או עבור בן משפחה קקרוב או  קרוב משפחה שלך שנפטר או  שאינו מתפקד  ואינך יודע לאן לפנות להמשך טיפול?

נבצע לך איתור כספים  ו החזר כספים  באופן מהיר

שיעזרו לך בחיים !

מאות מיליוני שקלים של מבוטחים בבנקים,  חברות הביטוח / קופות הגמל בתי השקעות , וקרנות הפנסיה ממתינים לבעליהם החוקיים שיבואו לקחת אותם  והם אינם יודעים עליהם !  

נבצע לך איתור כספים  ו החזר כספים  באופן מהיר

שיעזרו לך בחיים !

האם  גם אתה רוצה להיות מהפראיירים  שכספם   או כספי  הוריהם שנפטרו  הלכו  לקרן  ללא דורש   ?

נבצע לך איתור כספים  ו החזר כספים  באופן מהיר שיעזרו לך בחיים !

 פנו אלינו ללא התחייבות  אנו נבצע לכם 
איתור כספיםהחזר כספים , איתור זכויות,  נכסים הון ,כספים ללא דורש ,  בתחומי ביטוח , פנסיה , גמל , בנקים            


אם אתה זקוק לכסף  ומבין שיכול להיות  שממתינים לך כספים בחברות ביטוח / קופות גמל וקרנות פנסיה קרנות השתלמות , בתי השקעות , בנקים . מצב דומה קורה  כאשר :

1. הגוף המבטח שינה סטטוס משפטי מתכונתו המקורית. (רכישה מיזוג / פשיטת רגל)?

2.   בן משפחה נפטר וברצונך לדעת אם היו ברשותו כספים  בקופ"ג , קרן השתלמות ,קרן פנסיה בנק , חברת ביטוח ומה עלה בגורל הכספים ?
3  סוכן הביטוח שעבדת  עימו   אינו עוסק בביטוח, או שינית מקום עבודה , או כתובת , או  שהקשר עימו   נותק ואינך מקבל דיווחים שוטפים בנוגע  לכספך?

4. אתה או מישהו מבני משפחתך הפקיד כספים  בקופת חיסכון , ביטוח , גמל , השתלמות , ואינך יודע מה עלה בגורלם ?

פנה אלינו אנו נדאג לאתר לך  הכסף שלך ולהשיב לך אותו ! נבצע לך איתור כספים  ו החזר כספים  באופן מהיר שיעזרו לך בחיים !

הניסיון  העשיר שלנו  החיבור  הישיר עם   קרנות פנסיה , חברות ביטוח , בתי השקעות , בנקים  ומוסדות פיננסים שונים נותן לנו נגישות  לאתר עבורך כספים שנעלמו לך , כסף שלא ידעת   על קיומו ( של הורה שנפטר או קרוב משפחה שנפטר  , בעל  , אישה ,  הורה , בן , בת  בן משפחה חוסה שיש לו אפוטרופוס )
   

· אנו נבצע עבורך איתור כספים מול כל גופי החיסכון הפיננסי והפנסיוני במשק : בנקים , חברות ביטוח , קרנות פנסיה , בתי השקעות , קופ"ג , קרנות השתלמות , פקדונות בבנקים השונים ,  ני"ע , קרנות כספיות אג"חים ונכסים  אחרים של דלא ניידי .

במידה שמגיע לך כסף מאחד הגופים הנ"ל  או גוף אחר , נייצג אותך מול חברת הביטוח ומול גופים נוספים עד לקבלת כספך בפועל!


· אז למה אתה מחכה , פנה אלינו  ונשיג לך   כספך  במהירות האפשרית ,  כי אין  מי שלא רוצה לקבל כסף שמגיע לו  מבנק , חברת הביטוח, קרן הפנסיה, בית השקעות, קופת  גמל , ברור  ! !

זקוק לכסף   ?!

מגיע  לך כסף    ? !! –

בוא  אלינו  נאתר כספך ונשיבנו אליך מהר  ! !
טופס יפוי כח  לקבלת מידע  על  כספים


לכבוד                                                                                                                      תאריך ;

 

בנק                                חברת ביטוח                          קרן פנסיה                        בית השקעות

 

 

הנדון  : יפוי כוח לקבלת  מידע / כתב מינוי סוכן

 

שם המבוטח                              מס' ת.ז.                                    טל נייד                              טל  בית  

 

כתובת מלאה :    רחוב                                          מס'               ישוב                             מיקוד   

 

 

 

יפוי כוח לקבלת מידע

 

הריני מייפה את כוחו  של חזן  שלמה ת.ז. 054599766  ת.ד. 6014 כפ"ס  מיקוד 44641  לקבל כל  מידע הקשור לפוליסה/ות  ביטוח / קופות גמל /קרנות השתלמות /קרנות פנסיה  על שמי  בחברתכם.

הודעה זו מבטלת  כל הודעה קודמת למינוי סוכן פנסיוני אחר   לרבות הסכם התקשרות  ביני לבין בנק  ו / או  סוכן פנסיוני לצורך קבלת טיפול פנסיוני /יעוץ פנסיוני , שהיו קיימים עד כה  בקשר עם הפוליסות ,  קופות גמל /קרנות השתלמות /קרנות פנסיה  המפורטות לעיל .

אבקש העברת מידע  בכל הפוליסות  / המוצרים הפנסיונים / החסכונות  שעל שמי בחברתכם .

 

 

 

מינוי סוכן מטפל

 הריני  ממנה בזאת את הסוכן  הפנסיוני חזן  שלמה ת.ז. 054599766  ת.ד.6014 כפ"ס  מיקוד 44641  לקבל כל  מידע הקשור לפוליסה/ות  ביטוח / קופות גמל /קרנות השתלמות /קרנות פנסיה  , בפוליסת ביטוח החיים  /ביטוח מנהלים /קופ"ג / קרן השתלמות /קרן פנסיה / חיסכון /קרן נאמנות  /נ'יע /פיקדון /פק"מ,  שעל שמי בחברתכם . ולהיות הסוכן המטפל   בנ"ל .

 

יפוי כוח  ומינוי סוכן  בלתי חוזר  לצורך קבלת מידע והוצאת כספים מהחברות  דלעיל .

 

אבקשכם להעביר את כל המידע   האמור לכתובת ת.ד.6014 כפר סבא   מיקוד 44641  טל הסוכן  09-8809013 

 

 

 

 

 

ולראיה באתי על החתום –

 

שם המבוטח                                     ת.ז.                                                חתימת המבוטח

במידה שיש פוליסת מנהלים  יש להחתים המעביד :

שם המעביד                                              כתובתו                                                    

חתימה וחותמת המעביד ­­­­­­­­­­­­­­­                             

 

 

 

הערות  פנימיות משרד :

 

 

 

 

 
 הסכם התקשרות לקבלת מידע לאיתור והחזר כספים 
יפוי כח  לקבלת מידע  על  כספים


 

הסכם התקשרות לקבלת מידע ואיתור כספים  שנערך ביום _____________

 

בין:  חזן שלמה                                                   לבין :  שם מלא    

ת.ז. 054599766                                                               ת.ז.

ת.ד. 6014  כפר סבא מיקוד 44641                                 כתובת :

טל :                                                                                טל בית :                                  טל נייד    

                                                                                         דוא'ל :            

להלן הסוכן הפנסיוני מצד א'                              להלן  הלקוח     מצד ב'

והואיל והסוכן הפנסיוני מציע ללקוח שרותי איתור כספים  ו /או  /החזר כספים ו/ או השקעתם 

והואיל שהלקוח מעונין  שהסוכן  הפנסיוני יאתר עבורו הכספים המגיעים לו כאמור ולפי בחירתו  גם יבצע החזר כספים  והשקעתם  מחדש לפי צרכי הלקוח , לפי התנאים והתמורה כפי שנקבע בהסכם זה .

לפיכך הוסכם הוצהר   הותנה  ונקבע בין הצדדים כדלהלן :

1. הלקוח  יחתום על טופס יפוי כוח  ומינוי סוכן בשמו  או  בשם המנוח (שם מלא )  _________________ז"ל ת.ז._______________     , בעבורו מבוקש השרות באמצעות קרובו __________________ת.ז. ______________, זאת לצורך  קבלת מידע מהגופים הפיננסים  הרלבנטים בישראל .

2. הסוכן הפנסיוני יפנה הוא או מי מטעמו ל גופים הפיננסיים הרלבנטיים  הפועלים בישראל לצורך איתור כספים להם הלקוח זכאי בבנקים , חברות ביטוח , קרנות פנסיה , בתי השקעות ו/אחר  במסגרת חסכונות , פקדונות , ני"ע  , קרנות נאמנות או פק"מ , פוליסות ביטוח, קופות גמל , קרנות השתלמות , קרנות פנסיה , ואחר . כל זאת בעבורו או בעבור קרובו .

3. הלקוח ישלם בגין השירות  הנ"ל  לסוכן הפנסיוני  לפי היקף השרות  שיבוצע  עבורו  בפועל לפי  דרישתו  . הלקוח מסכים בזאת ותתחייב לשלם בגין השירות,  בהתאם להיקף השירות שיקבל בפועל מצד א'   

3א. דמי פתיחת תיק בסך 350 ש"ח + מע"מ

3ב. דמי איתור כספים על בסיס הצלחה בלבד באיתור -15% +מע"מ

3ג. דמי איתור והחזר כספים  מהגוף הפיננסי 20% + מע"מ(  15%+ מע''מ   בעת האיתור  ועוד  5% ּ מע''מ במועד הגשת בקשה  לקבלת הכספים בפועל

3ד. דמי איתור כספים,   החזר כספים  והשקעתם או העברתם לגוף אחר לפי בחירת הלקוח 21% + מע"מ

3ה. במועד מילוי טופס זה חתום ישולמו דמי הרישום (סעיף  3 א' בהסכם)  . במועד איתור הכספים ובמעמד מסירת דיווח ללקוח ישולם התשלום  בגין האיתור (סעיף 3 ב' בהסכם ).במועד  הגשת בקשה של   הלקוח לקבלת הכספים  ישולם הפרש  התשלום לבקשה למשיכת הכספים

 ( סעיף   3 ג'  בהסכם ) , ובמידה שהלקוח יבחר להשקיע הכספים  חלקם או  במלואם באמצעות צד א'  ישולם   1%  בגין שרות זה ( סעיף 3 ד' בהסכם  ) .

4. צד א' ימסור לצד ב' דיווח בכתב שיכלול את פרטי הזכאות  שלו או של קרובו  בבנק , בחברת הביטוח , בבית ההשקעות או קרן הפנסיה ואת הסכומים העומדים לרשות   צד ב' ובמועד זה יהיה זכאי לעמלת  האיתור . יתר העמלות  לפי הביצוע בפועל .

5. במידה שצד ב'  הינו יורש חוקי המעונין בשרותי החברה כיורש או מוטב , בכפוף לצירוף תעודת פטירה של המנוח ז"ל , צו ירושה או צו קיום צוואה או ירושה צד א' יבצע עבורו את פעולות האיתור כנדרש בזאת .ובמידה  שכל יורשי המנוח יחתמו יחדיו על בקשה זו  יבוצע גם הליך  החזר או פידיון  הכספים מהגוף הפיננסי  הרלבנטי .  יצויין כי כל האמור לעיל , הינו  כאשר קיימת הסכמה בין המוטבים  או היורשים לביצוע פעולת  האיתור והפדיון   על ביצוע פדיון .

6. יצויין ויודגש כי השרות לפי הסכם זה   אינו כולל  הליכים משפטיים להוצאת  כספים  מגוף  פיננסי זה או אחר ואין מחויבות מצד א' לביצוע הליך פדיון במצב של חילוקי דעות או מאבק בין  בעלי  פוליסה משותפים המצויים בחילוקי דעות ,  מבוטחים משותפים המפולגים ביניהם  , זוגות בהליך גירושין  או בעקבותיו ,  יורשים או מוטבים  המצויים במחלוקת או מי שמצוי בהליך משפטי כלשהו בעניני כספים הרלבנטי להוצאת כספים  .

7. לצורך קבלת  השירות  יש לשלוח  צילום ת.ז. של הלקוח בצירוף יפוי הכח וכתב מינוי הסוכן דלעיל חתום בידי הלקוח ובצירף שם ות.ז. במקרה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה שנפטר בצירוף שיק ע"ס 350 שקל + מע"מ = 406 שקל  לת.ד. 6014  כפ"ס מיקוד 44641

ולראיה באנו על החתום  :                 

        _________________                                                                __________________

               צד א' שלמה חזן                                                                           צד ב'  - הלקוח :

 

 

 

לחץ להזמנת ספרו של שלמה חזן

 

ליצירת קשר עם ד"ר שלמה חזן  09-8809013  לחצו לטופס יצירת קשר 054-6900052 שלמה חזן

שלמה חזן בפייסבוקהבלוג של שלמה חזן English homepage

 

   לחץ לפוסטים בקפה דה מרקר