שלמה חזו - המרכז לחדשנות פיננסית

טופס יפוי כוח לאיתור כספים


להורדת הקובץ להדפסה לחץ כאן -

 

 

לכבוד                                                                                                                      תאריך ;

 

בנק                                חברת ביטוח                          קרן פנסיה                        בית השקעות

 

 

הנדון  : יפוי כוח לקבלת  מידע / כתב מינוי סוכן

 

שם המבוטח                              מס' ת.ז.                                    טל נייד                              טל  בית  

 

כתובת מלאה :    רחוב                                          מס'               ישוב                             מיקוד   

 

יפוי כוח לקבלת מידע

 

הריני מייפה את כוחו  של חזן  שלמה ת.ז. 054599766  ת.ד. 6014 כפ"ס  מיקוד 44641  לקבל כל  מידע הקשור לפוליסה/ות  ביטוח / קופות גמל /קרנות השתלמות /קרנות פנסיה  על שמי  בחברתכם.

הודעה זו מבטלת  כל הודעה קודמת למינוי סוכן פנסיוני אחר   לרבות הסכם התקשרות  ביני לבין בנק  ו / או  סוכן פנסיוני לצורך קבלת טיפול פנסיוני /יעוץ פנסיוני , שהיו קיימים עד כה  בקשר עם הפוליסות ,  קופות גמל /קרנות השתלמות /קרנות פנסיה  המפורטות לעיל .

אבקש העברת מידע  בכל הפוליסות  / המוצרים הפנסיונים / החסכונות  שעל שמי בחברתכם .

 

מינוי סוכן מטפל

 הריני  ממנה בזאת את הסוכן  הפנסיוני חזן  שלמה ת.ז. 054599766  ת.ד.6014 כפ"ס  מיקוד 44641  לקבל כל  מידע הקשור לפוליסה/ות  ביטוח / קופות גמל /קרנות השתלמות /קרנות פנסיה  , בפוליסת ביטוח החיים  /ביטוח מנהלים /קופ"ג / קרן השתלמות /קרן פנסיה / חיסכון /קרן נאמנות  /נ'יע /פיקדון /פק"מ,  שעל שמי בחברתכם . ולהיות הסוכן המטפל   בנ"ל .

יפוי כוח  ומינוי סוכן  בלתי חוזר  לצורך קבלת מידע והוצאת כספים מהחברות  דלעיל .

אבקשכם להעביר את כל המידע   האמור לכתובת ת.ד.6014 כפר סבא   מיקוד 44641  טל הסוכן  09-8809013 

 

ולראיה באתי על החתום –

 

שם המבוטח                                     ת.ז.                                                חתימת המבוטח

במידה שיש פוליסת מנהלים  יש להחתים המעביד :

שם המעביד                                              כתובתו                                                    

חתימה וחותמת המעביד ­­­­­­­­­­­­­­­                             

 

 

הערות  משרד :


לחץ להזמנת ספרו של שלמה חזן

 

ליצירת קשר עם ד"ר שלמה חזן  09-8809013  לחצו לטופס יצירת קשר 054-6900052 שלמה חזן

שלמה חזן בפייסבוקהבלוג של שלמה חזן English homepage

 

   לחץ לפוסטים בקפה דה מרקר