שלמה חזו - המרכז לחדשנות פיננסית

השינויים בתחום הפיננסי פנסיוני ואת /ה


הקשישים בישראל, תוחלת החיים העולה, 
שוק העבודה, השינויים בתחום הפנסיוני - ואת/ה 


על רקע הפרסומים הרבים שהיו לאחרונה בנושא ועדת בכר הבנקים קרנות הפנסיה חברות הביטוח סוכני הביטוח היועצים הפנסיוניים עמלת הפצה ברור לחלוטין שהרפורמות הרבות מותירות את האזרח שקשה לו לשחות בים האינפורמציה כמעט חסר אונים .
אולם במקביל כשמתפרסם בדו"חות רשמיים של המדינה שכל קשיש בארץ עני , חייב כל צעיר עובד או פורש ממסגרת העבודה לבחון את מצבו הפנסיוני הנוכחי , על מנת לדעת היכן לתקן על מנת לשפר את עתידו הכלכלי .


בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בתחום הפנסיוני : שינויי חקיקה שינויי מיסוי ושינויים נוספים בנוגע לקרנות הפנסיה הוותיקות והחדשות , בנוגע לביטוחי המנהלים והביטוחים הפרטיים , בנוגע לקופות הגמל . כמו כן מתחולל גל פיטורין ופרישה בארגונים רבים במשק ,הפרטה ושינוי בתנאי ההעסקה ובמספר שנות העבודה של כל עובד מחד ומאידך מתארכת תוחלת החיים .
השינויים הרבים משפיעים כמעט על כל עובד ומי שלא יערך ויתאים עצמו לשינויים המתחוללים עלול למצוא עצמו בפני שוקת שבורה במקרה הגרוע ובמקרה הפחות גרוע יגרם לא נזק של אלפי שקלים עד עשרות אלפים בשלך חוסר היערכות מתאימה .

הטרנד האחרון במבדקים הפנסיוניים והביטוחיים הוא ועדי עובדים שבשיתוף עם ההנהלה עורכים כנסים לעובדים בהם מוסברים השינויים בתחום הפנסיוני ואח"כ כל עובד מופנה לייעוץ ביטוחי פנסיוני אישי .


תוחלת החיים בארץ
    גברים     נשים  
  בשנת 1932     59.9 שנה     62.7 שנה  
  בשנת 1972     70.1 שנה     73.4 שנה  
  בשנת 1982     72.5 שנה     75.8 שנה  
  בשנת 1992     74.7 שנה     78.4 שנה  
  בשנת 1996     76.3 שנה     79.9 שנה  
  בשנת 2004     77 שנה     81 שנה  
  תחזית אקטוארית
לשנת 2020  
  84 שנה     87 שנה  


מורכבות הנושאים הפנסיוניים מחייבת כל עובד לפנות לאימון פנסיוני אישי או משפחתי להתאמת ההסדר הפנסיוני שלו לשינויים ועל מנת לצמצם נזקי עתיד מצטברים של אלפי שקלים ויותר .
הפקדות המשפחה בתחום הביטוח , הפנסיה והגמל הינן העיסקה הכלכלית השניה בגודלה למשפחה לאחר רכישת דירה . ולכן אדם שלא יתאים את הפקדות הפנסיוניות שלו וההרכב שלהם לתנאים המשתנים עלול להפסיד סכומי כסף גדולים לאורך שנות חייו .


כל עובד צריך לבדוק את עצמו אחת לכמה שאני , לבדוק את הצבירה הפנסיונית שלו ולבצע התאמות על מנת שכשיגיע לגיל פרישה לא תהיה לו נפילת שכר משמעותית . מה עוד שכדאי לבחון את הרכב התיק הביטוחי פנסיוני והתאמתו הנוכחית . בשל השינויים המתחוללים בתחומי הביטוח הפנסיה וקופות גמל , עובד שיבצע בדיקה פנסיונית כזו יכול לגלות " מטמון " חבוי של עשרות אלפי שקלים עליו לא ידע וביצוע אופטימיזציה של ההסדר הפנסיוני תביא אותו לגיל פרישה עם סכומים גדולים הרבה יותר לאחר ביצוע ההתאמות .


להלן מקצת השינויים שהתחוללו בתקופה האחרונה שהשפעתם גדולה לעתיד הכלכלי של כל משפחה :
  1. קרנות הפנסיה הותיקות : הלאמת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות הוותיקות .במסגרת זאת גיל הפרישה לגברים עלה בצורה מדורגת לגיל 67 ולנשים לגיל 64 ,הוגדלו דמי הגמולים של המעביד והעובד החל מתחילת 2005 והוקטנו זכויות העמיתים תוך הפעלת תקנון אחיד ויישום שיטת הממוצעים בכל הקרנות .
  2. קרנות הפנסיה החדשות : נמכרו קרנות הפנסיה החדשות מבטחים לחברת הביטוח מנורה מקפת לחברת הביטוח מגדל ומיטבית לחברת הביטוח כלל . בשל התחרות העזה בענף הפנסיה חברות הביטוח כלל ומגדל החליטו לאחד את קרנות הפנסיה שבבעלותן
  3. מעבר מבוטחים בין קרנות הפנסיה החדשות : התאפשר מעבר מבוטחים אישי וקבוצתי ובקרוב המעבר יהיה חופשי לחלוטין .
  4. האוצר מעודד מעבר בין קופות הגמל הבנקאיות לפרטיות : האוצר שואף להקטין את כוחם של הבנקים ומעודד תחרות ומעבר עמיתים בין קופות הגמל השונות .
  5. מסקנות ועדת בכר אושרו בממשלה : משרד האוצר שואף להקטין כוחם של הבנקים בשוק ולהפריד קופות הגמל הבנקאיות משליטת הבנקים ולהעבירן בתוך שנים מעטות לידי הגופים הפרטיים .
  6. הוקטנה תקרת ההפרשות לביטוח הוני ל- 7,000 ₪ : האוצר רוצה לעודד נושא הקצבה, לכן הקטין התקרה המוכרת לתגמולים ולביטוח הוני .
  7. קופת גמל לשכיר ולעצמאי תשתחרר רק מגיל 60 : במסגרת שינוי תקנות 34 לשכירים ו38 לעצמאים , כספי התגמולים שיצברו מתחילת 2006 יהיו פטורים ממס רק מגיל 60 ואילך ( למעט במקרים סוציאליים חריגים ) ולא כפי שהיה בעבר בקופה לעצמאי -15 שנה צבירה ולשכירים חצי שנה לאחר עזיבת עבודה .
  8. בתחילת 2004 חלו שינויים משמעותיים בתחום ביטוחי המנהלים וביטוחי החיים דמי הניהול השתנו התוכניות ביטוח המנהלים השתנו והגמלאות המובטחות השתנו .
  9. תקרת הפטור ממס על כספי פיצויים קטנה החל משנת 2005 ל-7000 ₪ .
  10. עצמאים יוכלו לבצע הפקדות לקרן פנסיה החל משנת 2006 ולקבל עליהם הטבות מס.

עובד שאינו רוצה להפסיד אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים בשל חוסר ידיעה וחוסר הבנה כדאי לו לפנות אלינו לאימון והכוונה בדיקת התיק הפיננסי הפנסיוני האישי והמשפחתי :קרן פנסיה ביטוח מנהלים קופות גמל ביטוח חיים וחסכון פרטי
בשנים האחרונות חלו שינויים מרחיקי לכת בתחום הפיננסי והפנסיוני הפקדות המשפחה בתחום הביטוח , הפנסיה והגמל הינן העיסקה הכלכלית השניה בגודלה למשפחה לאחר רכישת דירה . לכן אדם שלא יתאים ההפקדות הפנסיוניות שלו והרכבן לתנאים האישיים המשתנים בתחום המיסוי , הרכב התוכניות והתאמתן האישית , עלול להפסיד סכומי כסף גדולים לאורך שנות חייו.
לאורך חייו משתנה מצבו האישי של כל אדם פעמים רבות : מתחיל מקום עבודה מתפטר , משנה מקום עבודה , מובטל , עובד , רווק , נשוי , ילדים ,אלמן , גרוש ,פורש ממקום עבודה , פנסיונר : כל שינוי דורש התאמה .


לכמה שנים יספיקו חסכונותיך מגיל פרישה ואילך
   הון התחלתי לפרישה     תשואה ממוצעת     משיכה חודשית     לכמה שנים הכסף יספיק  
500,000 ₪ 4% 5,000 ₪ - 10 שנים
1,000,000 ₪ 4% 7,000 ₪ - 16 שנים
1,500,000 ₪ 4% 10,500 ₪- 16 שנים
1,500,000 ₪ 2% 10,000 ₪ - 14 שנים
סדנאות פרישה
תוחלת החיים העולה משפיעה באופן ישיר על עתידו הכלכלי של כל עובד וכדאי להערך שנים רבות קודם על מנת לתכנן את העתיד הפנסיוני שלאחר פרישה מעבודה . שוק העבודה משתנה כל הזמן , חברות גדולות מתמזגות, נסגרות ומופרטות והעובדים ? כמות העובדים הצפויים להיות מפוטרים או פורשים בתקופה הקרובה בארגונים שונים כמו : תע"ש , קלאב מרקט , קופות הגמל של הבנקים , מורים , עובדי רשויות מקומיות עובדי תעשיות בטחוניות פלאפון וארגונים נוספים והשינויים שיזם האוצר בנושא הגמל והפנסיה שיכנסו לתוקף מ01.01.06 הביאו ליוזמה חדשה של ארגון סדנאות הכנה לפרישה לועדי עובדים ואימון אישי לפורשים שיועברו ע"י ד"ר שלמה חזן - מומחה למערכות פנסיוניות ומאמן ביטוח פנסיוני . כותב הספר : "עתיד בטוח מחייב ביטוח " ועורך האתר: " מה כדאי לי " באינטרנט .
שלמה חזן הינו מאמן פנסיוני בכיר ונמנה בין המאמנים הפנסיונים הפינאנסים הבכירים בישראל .
אם הנך עומד להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש או עומד לפרוש ממקום עבודתך , אם פוטרת מעבודתך או שהנך עובד שיש לו ביטוח פנסיוני , אולם אינך יודע בדיוק מה יש לך , אם יש לך קופת גמל פרטית וגם אם חשבון העו"ש שלך מצוי במינוס :
לכן כדאי לך כמו לכל עובד להעזר באימון פנסיוני אישי !
ובנימה אישית : כדאי לפנות לאימון פנסיוני אצל מקצוענים ולכן אצל מומחים פנסיונים -מאמנים פנסיוניים שמשלבים ניסיון ידע אישי רב.


ד"ר שלמה חזן הוא מאמן פנסיוני בכיר ומאמן פרישה לבכירים , בין המאמנים הפנסיוניים המובילים בישראל . מעניק שרותי אימון פנסיוני מערכתי במגזר הפרטי והציבורי כולל לבכירים ברשויות המקומיות .
ניתן לראות מידע בנוגע לאימון הפנסיוני שלנו באינטרנט: ד"ר שלמה חזן ע"י הקשת שמו במנוע החיפוש גוגל .

 
לחץ להזמנת ספרו של שלמה חזן

 

ליצירת קשר עם ד"ר שלמה חזן  09-8809013  לחצו לטופס יצירת קשר 054-6900052 שלמה חזן

שלמה חזן בפייסבוקהבלוג של שלמה חזן English homepage

 

   לחץ לפוסטים בקפה דה מרקר